Solidární zvýšení daně

    Ing. Lenka Hájková
 
 

Týká se vás solidární zvýšení daně? V následujícím textu se dozvíte, kdo je nově povinen podat za rok 2013 daňové přiznání. V některé z příštích aktualizací přineseme i podrobný návod, jak vyplnit daňové přiznání.

Počínaje 1.1.2013 máme v zákoně o daních z příjmů nový pojem, a to tzv. solidární zvýšení daně. Jde o to, že osobám s příjmem vyšším než je 48násobek průměrné mzdy, se zvyšuje „klasická“ sazba daně z příjmů fyzických osob (15 %) o 7 %. Solidární zvýšení daně se nevztahuje na všechny druhy příjmů, pouze na příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP. Nově tak budou muset někteří zaměstnanci, kterým doposud zúčtování daní prováděl zaměstnavatel, podat daňové přiznání, neboť platí, že ten, kdo měl alespoň v jednom měsíci zúčtovaný příjem vyšší než je 4násobek průměrné mzdy, musí si daňové přiznání podat a daň zúčtovat sám. Daňové přiznání za kalendářní rok 2013 musí být podáno místně příslušnému správci daně do 1.4.2014!
Rekapitulace průměrné mzdy a odvozených hodnot pro roky 2013 a 2014:

2013 2014
Průměrná mzda 25 884 Kč 25 942 Kč
4násobek průměrné mzdy 103 536 Kč 103 768 Kč
48násobek průměrné mzdy 1 242 432 Kč 1 245 216 Kč