Aktuální informace pro OSVČ

    Ing. Lenka Hájková
 
 

Od 1.1.2014 musí podnikatelé opět platit o něco vyšší minimální zálohy na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Jaké další veličiny se v roce 2014 mění?

2014 2013
Zdravotní pojištění – minimální záloha 1 752 Kč 1 748 Kč
Sociální zabezpečení – minimální záloha hlavní činnost 1 894 Kč 1 890 Kč
Sociální zabezpečení – minimální záloha vedlejší činnost 758 Kč 756 Kč

OSVČ, která platí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši, musí již zálohu za leden 2014 zaplatit ve výši 1 752 Kč. Připomínáme, že tato záloha musí být zaplacena, tj. připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny, do 8.2.2014. Zálohy na pojistné na sociální zabezpečení se platí až do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 tak, jak byly vypočteny při podání přehledu za rok předcházející.

OSVČ, která je účastna i nemocenského pojištění, platí zálohu minimálně ve výši 115 Kč, stejně tomu bylo i v roce 2013.

Ke změnám dochází např. i v oblasti cestovních náhrad – zvyšuje se základní náhrada při použití vlastního vozidla pro podnikatelské účely a naopak dochází ke snížení průměrných cen pohonných hmot:

Náhrada za použití vlastního vozidla 2014 2013
– Základní náhrada za 1 km jízdy 3,70 Kč 3,60 Kč
– Průměrná cena benzín 95 35,70 Kč 35,70 Kč
– Průměrná cena benzín 98 37,90 Kč 38,60 Kč
– Průměrná cena nafta 36,00 Kč 36,50 Kč

Od 1.1.2014 též dochází ke zvýšení odčitatelné položky od základu daně z titulu poskytnutých darů na veřejně prospěšné účely, a to z původních 10% na 15%.

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob zůstávají

– Základní sleva na poplatníka 24 840 Kč
– Sleva na manžela 24 840 Kč
– Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně 2 520 Kč
– Sleva na invaliditu 3. Stupně 5 040 Kč
– Sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč
– Sleva na studenta 4 020 Kč
– Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč

POZOR – od roku 2013 nemůže uplatnit daňové zvýhodnění ani slevu na manžela ten poplatník, který uplatňuje ze své podnikatelské činnosti či z pronájmu výdaje procentem z příjmů a dílčí základ, resp. součet takovýchto dílčích základů činí méně než 50 % celkového základu daně.